Logo

De feestcommissie

De feestcommissie organiseert het jaarlijkse BEGE-weekend en bestaat over het algemeen uit drie echtparen. Zij komen bij voorkeur uit de regio waar het BEGE-weekend wordt gehouden. Het voordeel hiervan is dat zij bekend zijn in de regio. Zo kunnen zij op eenvoudige wijze contacten leggen met havenmeesters, toeleveranciers en met elkaar.  Alles wordt  op  vrijwillige basis gedaan. Op deze manier zorgen zij ervoor dat de BEGE weekenden vlotjes en gezellig verlopen. Ook  organiseren zij, mede dankzij de tips van andere leden,  allerlei activiteiten tijdens dit weekend. De vereniging heeft zelf een grote partytent aangeschaft, die uiteraard beschikbaar is voor het BEGE-weekend. Hebt U nog leuke tips geef ze dan door via

De werkwijze voor het BEGE-weekend is globaal beschreven in een soort draaiboek. Zo zullen de echtparen ongeveer driemaal per jaar bij elkaar komen. In eerste instantie gaan zij wat brainstormen over een geschikte locatie in hun regio en in grote lijnen hun plannen bedenken en uitzetten. Er wordt afgesproken wie welke taak op zich gaat nemen. Zo zullen er contacten en afspraken worden gemaakt met de havenmeester, de slager en eventuele andere toeleveranciers. Bij de tweede sessie wordt vervolgens bekeken wat er tot op dat moment zoal geregeld  is. Ook wordt hier gekeken wat er nog geregeld dient te worden.  Zo kan er gedacht worden aan verlichting, verlengsnoeren, muziekinstallatie en eventuele aggregaten. Ook zal er gedacht dienen te worden aan de publicatie in het clubblad, nieuwsbrief en op de website. Ook zullen er de inschrijvingen worden verzorgd. Bij de derde sessie worden dan uiteindelijk de puntjes op de i gezet. Zo wordt er geïnventariseerd wat er nog aan boodschappen nodig is, wie dit nog doet en of alle afspraken goed zijn gemaakt  Met goede afspraken kan een hoop geregeld worden. Het is overigens niet de bedoeling dat er ieder jaar weer een nieuw wiel wordt uitgevonden, maar het is vanzelfsprekend dat het mogelijk is om nieuwe ideeën aan te wenden en uit te voeren.