Uitrusting pleziervaart in België

In België zijn de eisen aan de uitrusting van een plezierjacht gewijzigd.

De lijst is opgesplitst in 7 zone’s, waarvan zone 1 tot en met 4 worden bezocht door
onze leden.

De wateren worden onderverdeeld in de volgende zones:
▪ Zone 1 – alle met de zee verbonden binnenwateren met uitzondering van de Beneden‐Zeeschelde
▪ Zone 2 – de Beneden‐Zeeschelde
▪ Zone 3 – de havens van de kust
▪ Zone 4 – de zone vanaf het strand tot 6 zeemijl
▪ Zone 5 – de zone vanaf 6 zeemijl tot 60 zeemijl
▪ Zone 6 – de zone vanaf 60 zeemijl tot 200 zeemijl
▪ Zone 7 – de zone voorbij 200 zeemijl

Hier vind je de officiële aankondiging: Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 12 november 2020 betreffende de verplichte en aanbevolen uitrusting in het kader van pleziervaart.